Podmínky účasti

 Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2014

SOUTĚŽ ČESKÝCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

 • cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor sám, včetně doprovodu a řidičů autobusu
 • pro zapsání sboru do soutěže je stanovený poplatek 3000 Kč
 • bankovní spojení pro zasílání registračních poplatků:
                            FESTA MUSICALE
                            Komerční banka Olomouc
                            Číslo účtu: 19-1099080227/0100
                            Variabilní symbol: 2014 + Vaše PSČ
 • úhrada registračního poplatku musí být provedena současně s odesláním  přihlášky
 • v případě odhlášení sboru se poplatek nevrací
 • soutěžní den pro soutěž českých dětských pěveckých sborů je ve čtvrtek, s pobytem sborů se počítá od středy do pátku
 • předpokládá se, že sbory z okruhu do 150 km přijedou pouze na soutěžní den
 • zúčastněným sborům nabízí organizátoři zajištění ubytování a stravování (minimálně 2 dny) ve dvou kategoriích (internát nebo hotel), informace u pořadatelů
 • zúčastněné sbory musí počítat s ubytováním v okruhu do 15 km od Olomouce, vlastní autobus je proto nutný
 • vzhledem k tomu, že pořadatelé disponují všemi ubytovacími kapacitami v Olomouci a okolí, vyhrazují si právo pro zajištění pobytu zúčastněných sborů
 • pořadatelé si vyhrazují práva související s využitím obrazových a zvukových záznamů festivalových aktivit

MUNDI CANTANT A MUNDI CANTANT SUPERIOR

 • cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor sám, včetně doprovodu a řidičů autobusu
 • pro zapsání sboru do jedné soutěžní kategorie soutěží MUNDI CANTANT a MUNDI CANTANT SUPERIOR je stanoven registrační poplatek ve výši 250 EUR, pro každou další kategorii pak 150 EUR
 • pro zapsání sboru do kategorie X - Nesoutěžní sbory je stanoven registrační poplatek 250 EUR
 • bankovní spojení pro zasílání registračních poplatků (pro převod použijte Kč dle aktuálního denního kurzu):
                            FESTA MUSICALE
                            Komerční banka Olomouc
                            Číslo účtu: 19-1099080227/0100
                            Variabilní symbol: 2014 + Vaše PSČ
 • úhrada registračního poplatku musí být provedena současně s odesláním přihlášky
 • v případě odhlášení sboru se poplatek nevrací
 • předpokládá se, že sbory z okruhu do 150 km přijedou pouze na soutěžní den
  českým sborům nabízí organizátoři zajištění ubytování a stravování (minimálně 2 dny) ve dvou kategoriích (internát nebo hotel), informace u pořadatelů
 • soutěžní den pro dětské sbory je pátek; s pobytem českých dětských sborů se počítá od čtvrtka do soboty
 • soutěžní den pro mládežnické a dospělé sbory je sobota; s pobytem těchto českých sborů se počítá od pátku do neděle
 • zúčastněné sbory musí počítat s ubytováním v okruhu do 15 km od Olomouce, vlastní autobus je proto nutný
 • vzhledem k tomu, že pořadatelé v době festivalu disponují všemi ubytovacími kapacitami v Olomouci a okolí, vyhrazují si právo pro zajištění pobytu zúčastněných sborů
 • pořadatelé si vyhrazují práva související s využitím obrazových a zvukových záznamů festivalových aktivit
Media
Bookmark and Share
© 2009 Festa Musicale | Created by Orbinet.cz