Mundi Cantant Superior

Soutěž s povinnou skladbou

Soutěžní kategorie:

A -  Kategorie SUPERIOR s povinnou skladbou

A 1 – Superior pro dětské sbory do 16 let 
Povinná skladba P. Eben: Gigue 

A 2 – Superior pro mládežnické sbory do 19 let (S, A)
Povinná skladba I. Hrušovský: Rytmus 

A 3 – Superior pro mládežnické sbory do 25 let (S, A, T, B)
Povinná skladba A. Tučapský: Suscipe Domine 

A 4 – Superior pro komorní dospělé sbory (S, A, T, B - max. 24 zpěváků)
Povinná skladba Gesualdo da Venosa: Io pur respiro 

A 5 – Superior pro smíšené dospělé sbory (min. 25 zpěváků)
Povinná skladba A. Bruckner: Ave Maria 

Povinné skladby:

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD
MUNDI CANTANT SUPERIOR

 • soutěž je vypsaná pro sbory amatérské
 • jeden sbor se může zúčastnit soutěže ve více kategoriích
 • počet zpěváků není omezen, kromě kategorie A4 - komorní sbory (max. 24 členů) a kategorie A5 - dospělé smíšené sbory (min. 25 členů)
 • věkové omezení: ke dni soutěže nesmí zpěvák dosáhnout věk, který je vymezen v jednotlivých soutěžních kategoriích
 • sbor zašle 1x partitury soutěžních skladeb, partitury se nevracejí, zůstávají v archivu festivalu
 • zaslaný soutěžní program nelze měnit. povinnou skladbu pro kategorie Superior si může sbor vyžádat na sekretariátě festivalu
 • v soutěžním sále není možná akustická zkouška sboru
 • časový limit pro kategorie Superior je 15 minut čistého času
 • v kategoriích Superior se povinná skladba započítává do celkového soutěžního času
 • v případě překročení časového limitu porota soutěžní vystoupení sboru ukončí
 • ve všech kategoriích se předpokládá zpěv bez mikrofonů a bez aparatury
 • podle počtu získaných bodů uděluje porota:

zlaté medaile   90 –  100 bodů
stříbrné medaile   75  –   89  bodů
bronzové medaile   60  –   74  bodů

 • kromě udělení bodů porota nevydává žádné písemné hodnocení výkonu sboru

 

Media
Bookmark and Share
© 2009 Festa Musicale | Created by Orbinet.cz