Soutěž českých dětských a mládežnických pěveckých sborů

 
Kategorie:

I. – OLOMOUCKÝ MEDVĚD - sbory předškolního věku

II. – OLOMOUCKÝ ZVONEČEK - sbory dětské do 12 let

III. – OLOMOUCKÝ VAVŘÍN - sbory dětské do 16 let

IV. – OLOMOUCKÝ VĚNEČEK - mládežnické sbory (SA) do 19 let

V. – OLOMOUCKÝ POHÁR- mládežnické sbory (SATB) do 19 let

VI. – OLOMOUCKÝ DUKÁT - mládežnické sbory (TB) do 19 let

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD
SOUTĚŽ ČESKÝCH DĚTSKÝCH A MLÁDEŽNICKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

 • soutěž je vypsaná pro české dětské a mládežnické sbory v kategoriích: 
  I. - sbory předškolního věku,            IV. - mládežnické sbory (SA) do 19 let,
  II. - sbory dětské do 12 let,               V. - mládežnické sbory (SATB) do 19 let,
  III. - sbory dětské do 16 let,               VI. - mládežnické sbory (TB) do 19 let.
 • počet zpěváků není omezen
 • věkové omezení: ke dni soutěže nesmí zpěvák dosáhnout věk, který je vymezen v jednotlivých soutěžních kategoriích
 • sbor zašle 1x partitury soutěžních skladeb, partitury se nevracejí, zůstávají v archivu festivalu
 • zaslaný soutěžní program nelze měnit
 • v soutěžním sále není možná akustická zkouška sboru
 • časový limit soutěžního vystoupení pro kategorie I., II. a III.  je 10 minut čistého času
 • časový limit soutěžního vystoupení pro kategorie IV., V. a VI. je 15 minut čistého času
 • v případě překročení časového limitu porota soutěžní vystoupení sboru ukončí
 • ve všech soutěžních kategoriích musí být provedena jedna skladba a capella
 • ve všech kategoriích se předpokládá zpěv bez mikrofonů a bez aparatury
 • podle počtu získaných bodů uděluje porota:
  v kategorii I.:                                  v kategorii II.:                                       v kategorii III.:
  zlatý medvěd 90 – 100 bodů         zlatý zvoneček 90 – 100 bodů           zlatý vavřín 90 – 100 bodů
  stříbrný medvěd 75 – 89 bodů       stříbrný zvoneček 75 – 89 bodů        stříbrný vavřín 75 – 89 bodů
  bronzový medvěd 60 – 74 bodů    bronzový zvoneček 60 – 74 bodů      bronzový vavřín 60 – 74 bodů

  v kategorii IV.:                                 v kategorii V.:                                  v kategorii VI.:
  zlatý věneček 90 – 100 bodů         zlatý pohár 90 – 100 bodů              zlatý dukát 90 – 100 bodů
  stříbrný věneček 75 – 89 bodů       stříbrný pohár 75 – 89 bodů           stříbrný dukát 75 – 89 bodů
  bronzový věneček 60 – 74 bodů    bronzový pohár 60 – 74 bodů         bronzový dukát 60 – 74 bodů
 • kromě udělení bodů porota nevydává žádné písemné hodnocení výkonu sboru
 • ABSOLUTNÍ VÍTĚZ z kategorií I., II. a III. získává právo zúčastnit se mezinárodní soutěže Mundi cantant v rámci festivalu Svátky písní v roce 2014 bez soutěžního poplatku. Absolutním vítězem se stává pěvecký sbor, který získal ve zlatém pásmu v kategoriích I., II. a III. nejvíce bodů. Pokud získá stejný počet bodů více sborů, určí absolutního vítěze porota.
 • ABSOLUTNÍ VÍTĚZ z kategorií IV., V. a VI. získává právo zúčastnit se mezinárodní soutěže Mundi cantant v rámci festivalu Svátky písní v roce 2014 bez soutěžního poplatku. Absolutním vítězem se stává pěvecký sbor, který získal ve zlatém pásmu v kategoriích IV., V. a VI. nejvíce bodů. Pokud získá stejný počet bodů více sborů, určí absolutního vítěze porota.

 

Media
Bookmark and Share
© 2009 Festa Musicale | Created by Orbinet.cz