Porota

prof. Rostislav Hališka (CZ)

Narozen 1937 v Ostravě. Absolvent Státní konzervatoře v Brně, obor 
housle a dirigování, a JAMU v Brně. Spolupracuje s významnými sólisty 
a pěveckými sbory nejen z ČR. Realizoval více než 100 nahrávek v 
rozhlasových studiích v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě, Lipsku, 
Bukurešti, Helsinkách a Moskvě. Od roku 1998 je pedagogem JAMU.

 

prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD. (SR)

Blanka Juhaňáková vystudovala Bratislavskou konzervatoř v oborech piano a zpěv. Po 
dokončení konzervatože byla přijata na studia na Janáčkově akademii múzických umění 
v Brně, kde studovala obor dirigování sboru. V roce 1993 Juhaňáková korepetovala 
mezinárodní zpěvácké kurzy pod vedením Eleny Nikolaidi v Houstonu, ve Spojených státech. 
Juhaňáková je v současné době pedagožkou Vysoké školy múzických umění v Bratislavě a 
také JAMU v Brně.

prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc. (CZ)

Je vedoucím katedry Hv PdF Univerzity Palackého v Olomouci, a přednáší hudební 
psychologii a hudební pedagogiku. Odborně se orientuje na otázky hudebně pedagogické, 
psychologické, okrajově i problematiku teorie nonartificiální hudby viděnou v 
pedagogických, historických a religiózních aspektech. Pravidelně publikuje a přednáší na 
odborných seminářích a vědeckých konferencích jak domácích, tak i zahraničích. Je členem 
oborových rad pro obor Hudební teorie a pedagogika na OU v Ostravě a UP v Olomouci.

prof. Ewa Marchwicka

Od roku 1985 je Ewa Marchwická členkou akademické obce na Univerzitě Frederyka Chopina
ve Varšavě, kde také pracovala jako profesorka. Titul PhD. získala v roce 1993. V minulosti 
řídila symfonický orchestr a smíšený sbor střední školy Szymanowski, dále pracovala jako 
vedoucí divadelního sboru. Za svou kariéru dirigovala více než 400 koncertů a na národní i 
mezinárodní úrovni se coby dirigentka zúčastnila více než 100 soutěží. Vystupovala rovněž 
v polském rádiu a televizi a vydala několik nahrávek, metodologických prací, článků a 
vědeckých a populárně-naučných knih.

Mgr. Roman Michálek, Ph.D.

Absolvoval obor sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 
2005 završil svá vysokoškolská studia doktorskou zkouškou. Dirigentské zkušenosti získával 
nejprve ve sboru Česká píseň v Plzni a v komorním orchestru Musica academica. V Kralupech 
nad Vltavou založil a vedl Dvořákův komorní sbor a od roku 1994 je hlavním sbormistrem 
komorního pěveckého sboru Laetitia Praha. Dále umělecky spolupracuje se sbory, jako jsou 
například Chorus Angelus, Canto Carso a Pražský Hlahol. Pravidelně je zván do porot sborových 
soutěží a festivalů v ČR i v zahraničí.

Jan Míšek

je sbormistr Chlapeckého sboru BONIFANTES, zároveň je zřizovatelem a uměleckým ředitelem 
Základní umělecké školy BONIFANTES. Své první sbormistrovské zkušenosti získal vedením 
přípravných oddělení Boni pueri. Jeho profesory dirigování byli prof. Jiří Skopal a doc. Vlastislav 
Novák. Je absolventem několika mistrovských dirigentských kurzů.  Přes své mládí získal řadu 
ocenění za mimořádný dirigentský výkon a dramaturgii. Během krátké doby se svými sbory získal 
na různých mezinárodních soutěžích 16 zlatých a 13 stříbrných medailí.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

V roce 1974 absolvoval pedagogickou fakultu v Banské Bystrici a od té doby je 
na této fakultě členem katedry hudební kultury. V roce 1981 získal titul PaedDr. 
a v roce 1997 se habilitoval na docenta v oblasti sborového zpěvu na vysokých 
školách. Působí jako dirigent v pěveckých sborech Mladosť při pedagogické 
fakultě, Collegium Cantus v Banské Bystrici a v Pěveckém sboru města Brezna. 
Je členem a předsedou Pěveckého sboru slovenských učitelů. Dále je členem 
Asociace pěveckých sborů Slovenska a Poradního sboru pro sborový zpěv při 
Národním osvětovém centru v Bratislavě.

doc. Mgr. Art. Štefan Sedlický

Absolvoval Vysokou školu múzických umění v Bratislavě. Od roku 1997 je 
odborným asistentem na Katedře hudby na Univerzitě Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, kde přednáší sborové dirigování a vyučuje hru na klavír. Diriguje 
několik sborů, mezi něž patří například Žilinský smíšený sbor, sbor Cantica 
Collegium Musicum, Pěvecký sbor slovenských učitelů a Akademický pěvecký 
sbor J. Cikkera. S těmito sbory se úspěšně účastní pěveckých soutěží. Pravidelně 
je členem porot na celostátních a mezinárodních soutěžích.

doc. Jiří Skopal

Jiří Skopal absolvoval Pedagogickou fakultu v Olomouci. Titul doktora a docenta získal na 
Univerzitě Karlově v Praze a v roce 1994 převzal profesorské jmenování. Je autorem 
publikací z oblasti hudební psychologie, vedení sboru a sborového zpěvu. V roce 1977 
převzal Královéhradecký pěvecký sbor Jitro, který stále vede a se kterým dosáhl národních a 
mezinárodních úspěchů. Se svou manželkou Květoslavou Skopalovou založil a vedl 
chlapecký sbor Boni Pueri. Zasedá v porotách národních i mezinárodních soutěží a je 
lektorem mnoha sbormistrovských kurzů v České republice i v zahraničí.

Dr. Szabó Szabolcs

V roce 1978 absolvoval studia na vysoké škole a v roce 1986 získal doktorát z maďarské 
literatury. Čtyřicet let zpíval v Spiritual Quartetu města Pécs, který založil. Přes čtyřicet let 
pracoval jako vedoucí několika sborů ve městech Komló a Pécs. V současné době pracuje na 
univerzitě v Pécs, učí maďarskou literaturu a zpěv na střední škole Leőwey Klára a diriguje 
Komorní sbor učitelů z Kromló, který v roce 1978 sám založil. Za své úspěchy, kterých 
dosáhl coby učitel a dirigent, získal několik národních ocenění, mezi jinými cenu Artisjus, 
Árpád Fasang, Kóta a Bonis Bona.

Menu

 

 

FESTA MUSICALE
Slovenská 5
77900 Olomouc
Czech Republic

Tel.: +420 606 082 266
Tel./Fax.: +420 585 203 315

info@festamusicale.com

Mária Žilecká- festival manager
zilecka.production@gmail.com
mob.: +420 730 683 736
skype: zilecka.production

Media
Bookmark and Share
© 2009 Festa Musicale | Created by Orbinet.cz