Soutěž Grand Prix

Kategorie:

B – sbory dětské

B 1 – Sbory dětské do 12 let
B 2 – Sbory dětské do 16 let

 

C – sbory chlapecké

C 1 – Sbory chlapecké (S, A)
C 2 – Sbory chlapecké (S, A, T, B)

 

D – sbory mládežnické

D 1 – Mládežnické sbory do 19 let (S, A)
D 2 -  Mládežnické sbory do 19 let (T, B)
D 3 – Mládežnické sbory do 19 let (S, A, T, B)

 

E – sbory dospělých

E 1 – Ženské sbory
E 2 – Mužské sbory
E 3 – Smíšené sbory

 

F– folklór bez věkového omezení

F1 - Folklór a capella pro všechny kategorie
F2 - Folklór s instrumentálním doprovodem pro všechny kategorie

 

G – Komorní sbory (ženské, mužské, smíšené, max. 24 zpěváků)

H – Vokální skupiny bez věkového omezení (8 - 16 zpěváků)

I – Spirituál, gospel, jazz bez věkového omezení

 

soutěžní řád

 • soutěž je vypsaná pro sbory amatérské
 • jeden sbor se může zúčastnit soutěže ve více kategoriích
 • počet zpěváků není omezen, kromě kategorie G - komorní sbory - max. 24 zpěváků, a  kategorie H - vokální skupiny - od 8 do 16 zpěváků
 • věkové omezení: ke dni soutěže nesmí zpěvák dosáhnout věk, který je vymezen v jednotlivých soutěžních kategoriích
 • sbor zašle 1x partitury soutěžních skladeb, partitury se nevracejí, zůstávají v archivu festivalu
 • zaslaný soutěžní program nelze měnit
 • v soutěžním sále není možná akustická zkouška sboru
 • časový limit pro všechny kategorie je 15 minut čistého času
 • v případě překročení časového limitu porota soutěžní vystoupení sboru ukončí
 • ve všech soutěžních kategoriích musí být provedena jedna skladba a capella
 • ve všech kategoriích se předpokládá zpěv bez mikrofonů a bez aparatury
 • podle počtu získaných bodů uděluje porota:

zlaté medaile 90 – 100 bodů
stříbrné medaile 75 – 89 bodů
bronzové medaile 60 – 74 bodů

 • kromě udělení bodů porota nevydává žádné písemné hodnocení výkonu sboru
Media
Bookmark and Share
© 2009 Festa Musicale | Created by Orbinet.cz