Mezinárodní soutěž

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A CAPELLA

A1    dětské sbory do 12 let
A2    dětské sbory do 16 let

B1   chlapecké sbory (soprán, alt)
B2   chlapecké sbory (soprán, alt, tenor, bas)

C1   sbory mládeže do 19 let (soprán, alt)
C2   sbory mládeže do 19 let (soprán, alt, tenor, bas)

D1   sbory dospělých – ženské
D2   sbory dospělých – mužské
D3   sbory dospělých – smíšené

D4   komorní sbory dospělých (mužské, ženské, smíšené)

E     polyfonie – pro všechny kategorie

G    gregoriánský chorál – pro všechny kategorie

 

X  -  NESOUTĚŽNÍ SBORY– vystoupí na koncertě, zpívají při bohoslužbách

 

soutěžní řád

  • soutěž je vypsána pro sbory amatérské
  • jeden sbor se může zúčastnit více kategorií
  • počet zpěváků není omezen, kromě kategorie D4 – komorní sbory (max. 24 členů)
  • věkové omezení: ke dni soutěže nesmí zpěvák dosáhnout věk, který je vymezen v jednotlivých katergoriích
  • v soutěžním programu pro kategorie A CAPELLA musí být všechny skladby provedeny a cappella
  • v soutěžních prostorách není možná akustická zkouška sboru
  • časový limit pro všechny kategorie je 15 minut čistého času
  • v případě překročení časového limitu porota soutěžní vystoupení sboru ukončí
  • podle počtu bodů získává sbor:

zlaté medaile                 90 - 100 bodů
stříbrné medaile             75 –  89  bodů
bronzové medaile           60 –  74  bodů 

  • kromě udělení bodů porota nevydává žádné písemné hodnocení výkonu  sboru
Media
Bookmark and Share
© 2009 Festa Musicale | Created by Orbinet.cz