Soutěž Pampa Canta

Kategorie:

B – Dětské sbory do 16 let

D1 – Mládežnické sbory do 19 let (S, A)

D2 – Mládežnické sbory do 19 let (S, A, T, B)

E1 – Dospělé sbory - ženské

E2 – Dospělé sbory - mužské

E3 – Dospělé sbory - smíšené

F1 – Folklór a capella pro všechny kategorie bez věkového omezení

F2 – Folklór s instrumentálním doprovodem pro všechny kategorie bez věkového omezení

G – Komorní sbory (ženské, mužské, smíšené, max. 24 zpěváků)

H – Vokální skupiny bez věkového omezení (8 – 16 zpěváků)

I – Pop, spirituál, gospel, jazz bez věkového omezení

 

soutěžní řád

 • soutěž je vypsaná pro sbory amatérské
 • jeden sbor se může zúčastnit soutěže ve více kategoriích
 • počet zpěváků není omezen (kromě kategorie G - max. 24 členů, a kategorie H - 8-16 zpěváků)
 • věkové omezení: ke dni soutěže nesmí zpěvák dosáhnout věk, který je vymezen v jednotlivých soutěžních kategoriích
 • v jednotlivých kategoriích se nesmí žádná skladba opakovat
 • sbor zašle 1x partitury soutěžních skladeb, partitury se nevracejí, zůstávají v archivu festivalu
 • zaslaný soutěžní program nelze měnit
 • v soutěžním sále není možná akustická zkouška sboru
 • časový limit pro všechny kategorie je 15 minut čistého času
 • v případě překročení časového limitu porota soutěžní vystoupení sboru ukončí
 • ve všech soutěžních kategoriích musí být provedena jedna skladba a capella
 • ve všech kategoriích musí být provedena jedna skladba a capella
 • podle počtu získaných bodů uděluje porota:
   • zlaté medaile 90 – 100 bodů
   • stříbrné medaile 75 – 89 bodů
   • bronzové medaile 60 – 74 bodů
 • kromě udělení bodů porota nevydává žádné písemné hodnocení výkonu sboru
Media
Bookmark and Share
logo
www.festamusicale.com Oficiální webová stránka Festa Musicale
wave
Česky English
wave
© 2009 Festa Musicale | Created by Orbinet.cz